Gr 11 - 7

Grade 11 Learners

Case Study: Nazi Germany Part 3

Table of Contents

About This Unit

The Cape Town Holocaust & Genocide Centre is pleased to offer a series of eight (8) units covering the following Grade 11 CAPS topic:
Ideas of Race in the late 19th and 20th Centuries – What were the consequences when pseudoscientific ideas of Race became integral to government policies and legislation in the 19th and 20th centuries?

Case studies: Australia and the indigenous Australians; Nazi Germany and the Holocaust.

Unit 7
Case Study: Nazi Germany Part 3

In this unit you will learn about the following:
- The concept of genocide
- Stages 1-7 of Stanton’s 10 Stages of Genocide
- The preparation for the genocide of the Jews of Europe (the Holocaust)

Video

Download

Unit Overview (PDF - EN): Download
Unit Video for sharing on WhatsApp (EN): Download

Graad 11 Leerling

Gevalle studie: Nazi-Duitsland Deel 3

Inhoudsopgawe

Oor hierdie eenheid

Die Cape Town Holocaust & Genocide Centre is opgewonde om die 8 eenhede van die Graad 11 KABV (CAPS) aan te bied soos volg:
Idees van Ras in die laat 19de en 20ste eeu – Wat was die gevolge toe die pseudo-wetenskaplike idees van Ras ‘n integrale deel van regeringsbeleid en wetgewing gevorm het in die 19de en 20ste eeu?

Eenheid 7
Gevalle studie: Nazi-Duitsland Deel 3

In hierdie eenheid sal jy oor die volgende leer:
- Die konsep van volksmoord
- Stadiums 1-7 van Stanton se 10 Stadiums van Volksmoord
- Die voorbereiding van die volksmoord op die Jode in Europa (die Holocaust)

Video

Download

Leerling Eenheid (PDF - AF): Download
Eenheidsvideo om te deel op WhatsApp (AF): Download

Share with a friend

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.