Grade 9 Learners

Nazi Germany, World War 2 and South Africa

Table of Contents

About This Unit

The Cape Town Holocaust & Genocide Centre is pleased to offer a series of eight (8) units covering the following Grade 9 CAPS topic:
Failure of the Weimar, the rise of Nazi Germany, outbreak of WW2 in Europe, the Holocaust, people’s experiences and resistance.

Unit 8
 Why study the Holocaust in South Africa
By the end of the unit Learners should be familiar with and think
About:
1. The term “conflate”
2. The differences and similarities between the policies of the Nazis and the Apartheid regime
3. The reasons for studying different histories

Video

Download

Unit Overview (PDF - EN): Download
Unit Video for sharing on WhatsApp (EN):

Graad 9 Leerling

Duitsland, Tweede Wereld- Oorlog en Suid-Afrika

Inhoudsopgawe

Oor hierdie eenheid

Die Cape Town Holocaust & Genocide Centre bied met graagte agt(8) leseenhede aan wat die volgende Graad 9 KABV(CAPS) onderwerp dek:
Mislukking van die Weimar Republiek van Duitsland, die opkoms van Nazi-Duitsland,aanvang van die Tweede Wêreld-oorlog in Europa, die Holocaust, mense se ondervindinge en weerstand.

Eenheid 8
 Hoekom die Holocaust in Suid-Afrika bestudeer word
Teen die einde van die eenheid behoort die leerlinge bekend te wees met
1. Die term: Samevoeging.
2. Die verskille en ooreenkomste tussen die praktyke van die Nazi’s en die Apartheidsregering.
3. Redes vir die bestudering van verskillende geskiedenisse.

Video

Download

Leerling Eenheid (PDF - AF): Download
Eenheidsvideo om te deel op WhatsApp (AF):

Share with a friend

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.