Gr.9 Unit 7 - Featured Image

Grade 9 Learners

Death Camps, the Holocaust, Genocide end of WW2

Table of Contents

About This Unit

The Cape Town Holocaust & Genocide Centre is pleased to offer a series of eight (8) units covering the following Grade 9 CAPS topic:
Failure of the Weimar, the rise of Nazi Germany, outbreak of WW2 in Europe, the Holocaust, people’s experiences and resistance.

Unit 7
 The Holocaust : Einsatzgruppen, Death Camps
 End of WW2
By the end of the unit Learners should be familiar with
1. The differences between labour camps and Death camps
2. The Universal Declaration of Human Rights

Video

Download

Unit Overview (PDF - EN): Download
Unit Video for sharing on WhatsApp (EN): Download

Graad 9 Leerling

Doodskampe, die Holocaust en die einde van die Tweede Wêreld-oorlog

Inhoudsopgawe

Oor hierdie eenheid

Die Cape Town Holocaust & Genocide Centre bied met graagte agt (8) les-eenhede aan wat die Graad 9 KABV (CAPS) leerplan dek:
Die mislukking van die Weimar Republiek ; die opkoms van Nazi-Duitsland; die aanvang van die Tweede Wêreld-oorlog; mense se ondervindinge en weerstand.

Eenheid 7
 Die Holocaust : Einsatzgruppen, Doodskampe
 Die einde van die Tweede Wêreld-oorlog
Teen die einde van die eenheid behoort die leerlinge bekend te wees met:
1. Die verskille tussen arbeidskampe en doodskampe
2. Die Universele Verklaring van Menseregte

Video

Download

Leerling Eenheid (PDF - AF): Download
Eenheidsvideo om te deel op WhatsApp (AF):

Share with a friend

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.