Gr 11 - 2

Grade 11 Learners

The Pseudosciences of Race and Social Darwinism

Table of Contents

About This Unit

The Cape Town Holocaust & Genocide Centre is pleased to offer a series of eight (8) units covering the following Grade 11 CAPS topic:

Ideas of Race in the late 19th and 20th Centuries – What were the consequences when pseudoscientific ideas of Race became integral to government policies and legislation in the 19th and 20th centuries?

Case studies: Australia and the indigenous Australians; Nazi Germany and theHolocaust.

Unit 2
The Pseudosciences of Race and Social Darwinism

In this unit you will learn about the following:
- Pseudoscientific theories of race
- Pseudoscience of Social Darwinism

Video

Download

Unit Overview (PDF - EN): Download
Unit Video for sharing on WhatsApp (EN): Download

Graad 11 Leerling

Die Pseudowetenskap oor Ras en Sosiale Darwanisme

Inhoudsopgawe

Oor hierdie eenheid

Die Cape Town Holocaust & Genocide Centre is opgewonde om die 8 eenhede van die Graad 11 KABV (CAPS) aan te bied soos volg:

Idees van ras in die laat 19de en 20ste eeu – Wat was die gevolge toe die pseudo-wetenskaplike idees van ras ‘n integrale deel van regeringsbeleid en wetgewing gevorm het in die 19de en 20ste eeu?

Gevalle-studie: Australië en die Australiese inboorlinge; Nazi-Duitsland en die Holocaust.

Eenheid 2
Die Pseudowetenskap oor Ras en Sosiale Darwanisme

In hierdie eenheid sal jy die volgende leer:
- Pseudowetenskaplike teorieë van Ras
- Pseudowetenskap van Sosiale Darwinisme

Video

Download

Leerling Eenheid (PDF - AF): Download
Eenheidsvideo om te deel op WhatsApp (AF): Download

Share with a friend

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.