Grade 9 Learners

The Rise of Nazi Germany as a Fascist Racial State - Part 1

Table of Contents

About This Unit

The Cape Town Holocaust & Genocide Centre is pleased to offer a series of eight (8) units covering the following Grade 9 CAPS topics:
Failure of the Weimar, the rise of Nazi Germany, outbreak of WW2 in Europe, the Holocaust, people’s experiences and resistance.

Unit 2
 Rise of Nazi Germany as a racist state part 1
By the end of the unit Learners should be familiar with
1. Meanings of : Genocide, Holocaust, prejudice, stereotyping,
scapegoating
2. Nazi ideology and understanding of race

Video

Download

Unit Overview (PDF - EN): Download
Unit Video for sharing on WhatsApp (EN): Download

Graad 9 Leerling

Opkoms van Nazi-Duitsland as ‘n rassistiese staat: Deel 1

Inhoudsopgawe

Oor hierdie eenheid

Die Cape Town Holocaust & Genocide Centre bied met graagte agt (8) leseenhede aan wat die volgende Graad 9 KABV(CAPS) onderwerp dek:
Mislukking van die Weimar Republiek, die opkoms van Nazi-Duitsland, die aanvang van die Tweede Wêreld-oorlog in Europa,die Holocaust, mense se ondervindinge en weerstand

Eenheid 2
 Opkoms van Nazi-Duitsland as ‘n rassistiese staat: Deel 1
Aan die einde van hierdie eenheid sal die leerlinge bekend wees
met:
1. Betekenis van: Volksmoord, Holocaust, bevooroordeeldheid,
stereotipering, sondebok
2. Nazi ideologie en die begrip van ras

Video

Download

Leerling Eenheid (PDF - AF): Download
Eenheidsvideo om te deel op WhatsApp (AF): Download

Share with a friend

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.