Grade 9 Learners

The Rise of Nazi Germany as a Racial State - Part 2

Table of Contents

About This Unit

The Cape Town Holocaust & Genocide Centre is pleased to offer a series of eight (8) units covering the following Grade 9 CAPS topic:
Failure of the Weimar, the rise of Nazi Germany, outbreak of WW2 in Europe, the Holocaust, people’s experiences and resistance.

Unit 3
 Rise of Nazi Germany as a racist state part 2
By the end of the unit Learners should be familiar with
1. How the Nazis used Propaganda to convince their population of their ideas
2. How the Nazis used laws to underpin their racist ideology

Video

Download

Unit Overview (PDF - EN): Download
Unit Video for sharing on WhatsApp (EN): Download

Graad 9 Leerling

Nazi-Duitsland as 'n rassistiese diktatorskap - Deel 2

Inhoudsopgawe

Oor hierdie eenheid

Die Cape Town Holocaust and Genocide Centre bied met graagte agt (8) leseenhede aan wat die volgende Graad 9 KABV ( CAPS ) onderwerp dek:
Mislukking van die Weimar Republiek, opkoms van Nazi-Duitsland, aanvang van die Tweede Wêreld-oorlog in Europa, die Holocaust, mense se ondervindinge en weerstand.

Eenheid 3
 Opkoms van Nazi-Duitsland as ’n rassistiese staat: Deel 2
Teen die einde van die eenheid behoort die leerlinge bekend te wees met:
1. Hoe die Nazi’s propaganda gebruik het om die bevolking van hul idees te oortuig
2. Hoe die Nazi’s wette gebruik het om hul rassistiese ideologie te onderskryf
3. Hoe mense reageer het

Video

Download

Leerling Eenheid (PDF - AF): Download
Eenheidsvideo om te deel op WhatsApp (AF): Download

Share with a friend

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.